به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

مراحل صدور مجوز کانون فرهنگی هنری

 

 

١-درخواست امام جماعت همراه با مهر وامضاء مبنی بر تاسیس کانون فرهنگی وهنری

٢- نامه اداره ارشاد شهرستان متقاضی

   

شرایط مکانی

حداقل ٨٠متر فضای مفید  فضای آموزشی

فضای مفید آموزشی شامل آبدارخانه-شبستان و دفتر مدیریت نمی باشد

در صورت موجود بودن فضای مفید در خارج از مسجد نمی بایست  فاصله مسجد از کانون بیش از ٢٠٠متر باشد

 

مدارک

١-تکمیل کاربرگهای مربوطه از هر کدام دو نسخه و دستنویس(بدون کاربن) که مورد تایید امام جماعت(مهر وامضای امام جماعت)باشد

٢-مدارک شخصی هیات امناءکانون:کپی شناسنامه٢برگ/٢قطعه عکس٣*٤/کپی آخرین مدرک تحصیلی مدیر مسئول(حداقل لیسانس)٢برگ

کپی کارت پایان خدمت ویا معافیت نظام وظیفه٢برگ(این قسمت شامل امام جماعت نمی شود)

توجه :کلیه مدارک فوق که نیاز به امضاء و یا مهر دارد باید امضاء ومهر اصل باشد٠

 

توضیح:

١-امام جماعت در صورت حضور درجلسات هیات امناء کانون  رئیس هیات امنا خواهد بود

 ٢- هیات امناء موظف است فردی راکه دارای حداقل مدرک لیسانس باشدازبین یا خارج از جمع خود  به عنوان مدیر مسئول کانون انتخاب و معرفی نماید

تبصره: مدیر مسئول کانون می تواند از بین خواهران معرفی گردد      

٣-هیات امنا ء موظف است فردی  را به عنوان  رابط فرهنگی کانون انتخاب و معرفی نماید

٤- شماره تماس مستقیم مدیر مسئول و رابط فرهنگی(ثابت و موبایل)

 

توضیح ضروری:

متقاضیان برای تاسیس کانون باید در تهران به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تهران و در شهرستان ها به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی (مندرج در منوی اصلی سایت) مراجعه نمایند.

 برای اطلاع بیشتر می توانید به پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان تهران به نشانی WWW.MASJED٢٤.IR مراجعه نمایید. شماره تلفن تماس دبیرخانه استان: ٩-٤٤٨٤٨٨٣٥ و شماره نمابر آن: ٤٤٨٢٩٥٥٧ می باشد.